HBTQI+

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024

RF-SISU Skåne vill att alla i idrottsrörelsen ska känna sig välkomna, oavsett kön, hudfärg, och sexuell läggning. Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald.

HBTQI+ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Ofta förekommer även ett + för att påminna om att det finns fler uttryck och läggningar än de fyra i hbtq. För oss på RF-SISU Skåne är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen.

Vad betyder regnbågssymbolerna inom idrottsrörelsen?

Att använda regnbågssymboler är ett sätt att uttrycka den värdegrund idrotten vilar på. I Idrotten Vill finns beskrivet att alla har rätt att vara med.

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”

Från början var regnbågsfärgerna ett sätt att visa att all kärlek är lika mycket värd och att alla ska få vara den de är och identifiera sig som de vill, det handlade om hbtq-personers rättigheter. På senare tid har regnbågsbindeln kommit att stå för något bredare, som öppenhet och mångfald.

Många föreningar använder regnbågsbindel eller regnbågsfärgade hörnflaggor som ett sätt att aktivera värdegrunden, att visa upp det man redan står för. Att använda exempelvis regnbågsbindel är att visa att föreningen och laget står för de grundläggande värderingar som idrotten vilar på. Att visa upp sin värdegrund genom regnbågssymboler spelar stor roll för hbtq-personers upplevelser av att passa in i idrotten eller inte. Det kan också spela stor roll för andra människor som vill vara säkra på att föreningen är en förening som inkluderar.

Runt om i Sverige deltar föreningar, distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund i Pride-parader under parollen ”Idrotten gör Sverige starkare”.

Källor:

Idrotten vill, Riksidrottsförbundet
Heteronormativitet och gränsöverskridande i elitidrotten, Eva Linghede

Pride

RF-SISU Skåne har amition att på olika sätt delta i Pride evenemang. Om er förening vill göra något i er ort kopplat till Pride - eller vid annan tid - kan ni läsa mer om det här:

Läs mer

Utbildningar och föreläsningar

Inkluderingsserien

Inkluderingsserien är en digital utbildning i fem delar inom normer och normkritiskt granskande. Medlemmar kan göra på egen hand eller i grupp - lärgrupp.

Läs mer och anmäl för att få till gång till serien.

Föreställning - Komma ut

HBTQI-monologen ”Komma ut” är skriven av skådespelaren Oskar Sternulf och framförs av Viktor Flarkell. Den handlar om en kille som heter Andreas som tänker tillbaka på hur det var när han kom ut. Vilka motgångar han möter och hur hans familj reagerar. Erbjuds föreningar 11/6 i Kristianstad. I samband med föreställningen är det frågestund och samtal.

Läs mer och anmäl

Rädda små pojkar

Albin Nerman pratar om matchokultur och sina erfarenheter som spelare och ledare inom föreningslivet.

Prata om HBTQI+ – Samtalsunderlag

RF-SISU Småland har tagit fram ett samtalsunderlag som grund för diskussioner inom föreningar kring värdegrund och regnbågsfärger.

Använd samtalsunderlag "Vad står regnbågssymbolerna för" Pdf, 1 MB.

 

TIPS!

Kontakta alltid RF-SISU Skånes idrottskonsulenter när ni vill starta en lärgrupp i er förening. Vi kan bidra med tips och idéer och genom vårt folkbildningsanslag har vi dessutom möjlighet att bidra med ett visst ekonomiskt stöd, till exempel genom att ta kostnader för utbildningsmaterial, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline till oss - vi visar gärna hur det går till. Tillsammans skapar vi positiva idrottsupplevelser och verkar för ett livslångt idrottande

Publicerad: 16 okt 2020 09:05

Utbildningar och föreläsningar

Inkluderingsserien

Inkluderingsserien är en digital utbildning i fem delar inom normer och normkritiskt granskande. Medlemmar kan göra på egen hand eller i grupp - lärgrupp.

Läs mer och anmäl för att få till gång till serien.

Föreställning - Komma ut

HBTQ-monologen ”Komma ut” är skriven av skådespelaren Oskar Sternulf och framförs av Viktor Flarkell. Den handlar om en kille som heter Andreas som tänker tillbaka på hur det var när han kom ut. Vilka motgångar han möter och hur hans familj reagerar. Erbjuds föreningar 11/6 i Kristianstad. I samband med föreställningen är det frågestund och samtal.

Läs mer och anmäl

Rädda små pojkar

Albin Nerman pratar om matchokultur och sina erfarenheter som spelare och ledare inom föreningslivet.

.

 

Sidan publicerades: 9 december 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.