Vanligt förekommande frågor och svar (FAQ)

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

Här samlar vi frågor och svar på de vanligt förekommande frågeställningar som rör Skånes Idrottsledarstipendier. Varmt välkommen att kontakta oss om du har ytterligare funderingar.

Inför nominering

Vilka föreningar kan söka stipendiet?

De nominerade ska vara aktiva ideella ledare i en idrottsförening i Skåne och föreningen skall vara ansluten till ett Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF).

Vilka får nominera stipendiater?

Det är endast förtroendevalda i föreningens styrelse som får nominera föreningens kandidater, eller en av styrelsen utsedd person (anges i nomineringsformulär).

Vänd dig till styrelsen, som har i uppdrag att företräda sina medlemmar mellan årsmötena, ifall du har något tips på ledare som är en lämplig kandidat eller med annan information som kan vara behjälplig.

Vilka får inte nomineras?

Du får inte nominera dig själv. Anställda (personer med anställningsbevis) inom idrotten får inte heller nomineras. Stipendiet är förbehållet den ideella ledaren. Styrelseledamöter och anställda hos RF-SISU Skåne eller stiftelserna kan inte tilldelas stipendiet.

Hur många ledare får föreningen nominera?

Idrotten jobbar mot övergripande jämställdhetsmål 2025Länk till extern webbplats. Vi jobbar för mångfald och som förening är det viktigt att se över strukturer och representation i föreningen. Ta gärna RF-SISU Skåne till hjälp.

Vill föreningen nominera mer än en kandidat ska nummer 2 vara av annat kön. Nummer 3 och 4 kan därefter vara vilket kön som helst. Föreningen kan givetvis välja att endast nominera en ledare.

Notera att ledare är ett brett begrepp och innehåller såväl aktivitetsledare (tränare, lagledare etc.) som organisationsledare (styrelse-, kommittéledamot etc.)

Vi har många ledare som vi vill nominera, hur ska vi kunna välja?

Vad roligt att ni har detta angenäma "problem". Ett tips är att skapa en långsiktig plan för hur ni tänker kring er ledarförsörjning (rekrytera, utveckla och behålla ledare) och se nominering till Skånes Idrottsledarstipendier som en viktig del för att visa uppskattning. Att bli nominerad ses av många som ett trevligt bevis på föreningens uppskattning av den ledargärning man gör. Långsiktigheten gör att ni kan ha ett system för urval vilket kan underlätta val av kandidater till nominering.

Vi har många ledare men inte så många uppslag på vem vi vill välja ut?

Ett tips kan vara att låta medlemmarna komma in med förslag. Gör ett utskick och be om att få in tips från medlemmarna. Att lyssna på föreningens medlemmar är alltid ett bra förslag.

Får personer som fått stipendiet tidigare nomineras igen?

Nominering av tidigare stipendiater får ske men ledare som ej tidigare fått stipendiet prioriteras.

Hur mycket text behöver vi skriva i motiveringen?

Det är viktigt med en bra och tydlig beskrivning av ledarens egenskaper, insatser och engagemang. Skriv gärna så kärnfullt som möjligt då det är många nomineringstexter att gå genom.

Hur hanteras personuppgifterna i samband med nomineringen?

För att hantera nomineringar av ledare till Skånes Idrottsledarstipendier tar RF-SISU Skåne in personuppgifter som behövs för att ändamålet. De personuppgifter vi samlar in är namn, föreningstillhörighet, kommun, e-postadress samt en nomineringstext. RF-SISU Skåne har gjort en intresseavvägning enligt artikel 14 i dataskyddsförordningen för att hantera dessa personuppgifter. Den nominerade får ett mejl om vilka uppgifter vi har samlat in. Om den nominerade motsäger sig denna intresseavvägning skall hen kontakta personuppgiftsansvarig på RF-SISU Skåne personuppgifter.skane@rfsisu.se

Efter nomineringsperioden

När och hur får vi besked om vilka som erhållit Skånes Idrottsledarstipendier?

Stipendierna kommer delas ut under ett antal veckor i april och maj på olika platser i Skåne. Men den 16 maj ska alla stipendiater fått besked via e-post och samma dag publiceras nyhet med information och lista över samtliga stipendiater på skånesidrottsledare.se

Beslutet går ej att överklaga. Vänligen mejla RF-SISU Skåne ifall du önskar nomineringstexten.

Jag har fått stipendium men jag hittar inte mejlet med länk till formuläret där bankuppgifterna samlas in. Vad gör jag?

Ta kontakt med RF-SISU Skåne på kundtjanst.skane@rfsisu.se så får du en ny länk till formuläret. Detta gäller endast stipendiaterna. Föreningarnas bankuppgifter tas direkt från IdrottOnline.

När kommer pengarna?

Insättning sker senast vecka 25 förutsatt att bankuppgifterna är korrekta.
Stipendiaternas bankuppgifter sparas bara för detta ändamål.
Föreningarnas bankuppgifter hämtas från IdrottOnline.

Frågor kring utbetalning ställs till RF-SISU Skåne på kundtjanst.skane@rfsisu.se.

Om stipendierna

Vem står bakom Skånes Idrottsledarstipendier?

Bakom Skånes Idrottsledarstipendier står Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne.

Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen1826, Finn, Färs & Frosta, Skåne samt Stiftelsen Gripen.

Sidan publicerades: 6 december 2022