Menssäkra idrottsföreningen

Sidan uppdaterades: 16 november 2023

Att menssäkra idrottsföreningen är ett löpande arbete i föreningen för att skapa inkluderande och trygga idrottsmiljöer för alla medlemmar, oavsett ålder, kön eller könsidentitet.

Fokus för en menssäker idrottsförening är att uppmärksamma och hantera de idrottsrelaterade utmaningar och behov som personer kan uppleva och ställas inför när de har mens.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att arbeta för att menssäkra idrottsförening av flera skäl, bland annat:

  • En menssäker förening syftar till att säkerställa att personer som har mens känner sig trygga och inkluderade i idrottsverksamheten.
  • En menssäker förening är ett steg mot att främja jämställdhet inom idrotten. Det bryter ned könsstereotyper och förhindrar diskriminering baserad på kön eller könsidentitet.

Hur kan en idrottsförening bli menssäker?

Att menssäkra idrottsföreningen är en kontinuerlig process där föreningen hela tiden arbetar för att alla ska respektera och förstå vikten av en trygg idrottsmiljö kopplad till mensen. För att er förening ska arbeta för att bli en menssäker idrottsförening kan följande åtgärder göras:

  • Informera och utbilda: Organisera utbildningar eller workshops om mens och dess påverkan på idrottsutövandet. Detta hjälper medlemmarna att förstå och respektera unika behov.

Håll utkik på vår hemsida för aktuella datum eller kontakta din förenings RF-SISU Skåne konsulent för mer information.

  • Fundera kring språkbruk: Hur pratar vi om mens? Används ordet mens eller motsvarande i negativa sammanhang? Försök att använda inkluderande och könsoberoende språk i all kommunikation.
  • Se över den fysiska miljön: Har vi tillgång till produkter som tamponger och bindor i föreningen eller på evenemang? Hur ser våra match-/tävlingsställ ut?

  • Se över upplägg, rutiner och regler kopplat till träning och tävling: Kan vi vara flexibla med upplägg av aktiviteten för att ta hänsyn till de aktivas olika behov under mensen. Exempelvis erbjuda paus i samband med aktivitet för de personer som har behov av det?

  • Lär av och lyssna på varandra: Se till att kontinuerligt ha en öppen dialog med varandra i föreningen för att förstå allas olika behov och önskemål när det gäller att skapa en menssäker förening och idrottsmiljö.

Lärgruppsmaterial

Använd gärna vårt lärgruppsmaterial som stöd under träffar ni har i föreningen. Lärgruppsmaterial Menssäkra idrottsföreningen Pdf, 1 MB.

Genom att arbeta med dessa förslag kan er föreningen bli mer inkluderande och trygg för alla medlemmar. Vilket främjar en positiv idrottsupplevelse och ett livslångt idrottande

Läs mer

Läs mer om mens och hur ni kan arbeta för en mer menssäker idrottsföreningen här. Pdf, 2 MB.

Sidan publicerades: 11 oktober 2023

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.