Idrott för nyanlända

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

När katastrofer inträffar och människor flyr till Sverige kan idrottsrörelsen bidra med bra fritidsaktiviteter för barnen som kommer hit. Läs om hur din förening kan få stöd för att arrangera aktiviteter för barn på flykt.

Idrottsföreningar har under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning, rörelse och sammanhang till nyanlända personer och till de som varit ett tag i Sverige. Inte minst från 2015 och framåt har idrottsrörelsen visat att ökad inkludering av nyanlända leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

Vi uppmanar föreningar som gör hedervärda insatser att tänka brett för att inkludera personer som kommer från krigshärjade områden och svåra miljöer runt om i världen.

Idrott för nyanlända

Riksidrottsförbundet har information för föreningar med bland annat material i olika språk och förutsättningar för försäkring med mera,

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

Projektstöd

På grund av en ökad flyktingström kan idrottsföreningar söka projektstöd för att hålla i aktiviteter för de drabbade barnen. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barnen. Aktiviteterna kan antingen vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet. Det övergripande syftet är att inkludera underrepresenterade grupper.

Ansökan

Kontakta er förenings idrottskonsulent på RF-SISU Skåne och presentera er projektidé.

Svenska från dag 1

Svenska från dag 1 materialet är ett samtalsunderlag på lätt svenska riktat till nyanlända i Sverige som vill förbättra sin svenska, lära sig om hälsa och få kunskap om hur idrottsföreningar fungerar.

Läs mer om Svenska från dag 1

Sport Open

Sport Open är ett samverkansprojekt mellan RF-SISU Skåne, Malmö Universitet och En kreativ byrå där föreningen kan hitta hjälp och verktyg för föreningar som vill hjälpa människor som nyligen kommit till Sverige.

Läs mer på sportopen.se

Att möta upp barn och unga med oro och frågor om krig.

Barn och unga tar ofta del av rapportering om krig och oroligheter på sociala medier och via kompisar.

Som ledare inom idrotten kan vi behöva vägledning om hur vi pratar med barn och unga om svåra saker.

Som hjälp har vi sammanställt en lista med länkar till Krisinformation (MSB), Försvarsmakten och Rädda Barnen för att du lätt ska kunna hitta lämpliga källor till trygg information och handfasta råd.

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Marina Karlsson

Idrottskonsulent

010 - 476 57 30

Inriktning Inkludering, Regional samordnare inom Idrottsklivet