Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Vad kan det innebära att ha en diagnos i mötet med idrotten? Hur kan vuxna bemöta barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos?

Träning, tävling eller en vanlig torsdag. De finns en pågående problematik kring barn och ungdomar med beteendeutmaningar i samband med idrott. Problemet är att ledare, tränare och vuxna inte vet hur de ska bemöta dessa barn och ungdomar med särskilda behov. Utbildningen fokuserar bland annat på att ge värdefull kunskap i beteendelära, tips på agerande i en tränings- eller tävlingssituation och avliva de myter som finns om barn med normbrytande beteende.

Mål och syfte

Utbildningen kommer att ge teoretisk kunskap om att möta barn och ungdomar med beteendeutmaningar som vill idrotta. Målet är att ge alla chansen att utvecklas och ge förslag på användbara tips inom respektive idrotts- och målgrupp, oavsett typ av problemskapande beteende.

Innehåll

  • Identifiering av olika beteendeutmaningar/diagnoser
  • Baskunskaper i beteendelära
  • Tips och råd vid träning- och tävlingssituationer
  • Innebörden av att ha ett beteende som skapar problem
  • Vad innebär det att ha en diagnos inom autismspektrat.

Målgrupp

Ledare och tränare från 16 år och uppåt, samt föräldrar.

Omfattning

2 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.