Kunskaps- och inspirationshöjande utbildningar

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Förutom ordinarie utbildningsutbud har vi, genom ett brett nätverk av utbildare och experter, möjlighet att erbjuda utbildningar i olika ämnesområden.

Dessa är knutna till specifika individer och de kan bokas i den mån de har tid och möjlighet. I vissa fall förmedlar vi enbart kontaktuppgifterna till den specifika utbildaren/experten och i vissa fall administrerar vi hela bokningen. Flera av utbildningarna kan även genomföras digitalt. Kontakta er idrottskonsulent för mer information och bokning.

Exempel på utbildningar

  • Framtidens idrottsledarskap
  • Ätstörningar inom idrotten
  • Att skapa förutsättningar för personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar
  • Bli medveten om det omedvetna beteendet
  • Rädda små pojkar
  • Evenemang, skapa intäkter till förening
  • Träning från tjej till kvinna
  • Synliggöra föreningen genom sociala medier
  • Menstruationen kopplat till idrott och prestation
  • Vägen till en framgångsrik och hälsosam idrottskarriär – betydelsen av sömn och kost för idrottsprestation

Sidan publicerades: 22 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.