Bokföring i föreningen

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Det här är en utbildning med övningar i bokföring, bokslut och kontering.

Utbildningen inleds med grundläggande teori i bokföring. Bokföringen skall ge information om hur föreningens ekonomi förändras utifrån den verksamhet som bedrivs och styrelsens skötsel av föreningen och dess pengar.

Mål och syfte

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått grundläggande kunskaper i bokföring, bokslut och kontering.

Innehåll

  • Bokföringens grunder
  • Bokföring i praktiken
  • Kontoplan
  • Konteringsövningar
  • Kontoavstämning
  • Bokslut
  • Sidoordnad redovisning
  • Budgetering

Målgrupp

Styrelseledamöter och revisorer

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.